Backup

En oplagt brug af en USB-nøgle er backup.

Det er ganske let at trække og slippe filer og/eller mapper fra computeren over på USB-nøglen.

En lidt mere snedig løsning er SyncToy fra Microsoft, som er gratis, og som kan hentes fra Microsoft Download Center .

Den simpleste beskrivelse af programmet er, at kan sørge for at indholdet af 2 mapper er ens (synkroniseret).

Man kan oprette mange parringer, og programmet kan også indstilles til at foretage synkroniseringerne på forud fastsatte tidspunkter ved hjælp af Windows indbyggede opgavestyring. Sidstnævnte forudsætter selvfølgelig at USB-nøglen sidder i computeren.

Efter man har installeret SyncToy og har startet programmet, præsenteres man for et opstartbillede med en pædagogisk indledende tekst om at man skal starte med at oprette et mappe-par.

Et mappe-par er de to mapper, som programmet vil synkronisere.

Når man klikker på Create New Folder Pair, bliver man guidet gennem en simpel trinvis opsætning, hvor man i første step skal vælge de to mapper. Til venstre vælger man mappen med filernes originale placering. Til højre vælger man en mappe på USB nøglen.

I andet step skal man vælge hvilken type parring man ønsker mellem de to valgte mapper.

De tre mulige valg er:

  • Synchronize: Nye og opdaterede filer bliver kopieret begge veje. Omdøbte og slettede filer på hver side er gentaget på den anden.
  • Echo: Nye og opdaterede filer bliver kopieret fra venstre mod højre. Omdøbte og slettede filer på venstre gentages til højre.
  • Contribute: Nye og opdaterede filer bliver kopieret fra venstre mod højre. Omdøbte filer på venstre gentages til højre. Ingen filer slettes.

Man kan altid senere ændre denne indstilling for en given mappe-parring, uden at skulle starte helt forfra.

I sidste trin skal man blot navngive mappe-parringen.

Efter man klikker på Finish vises en oversigt over den oprettede mappe-parring.

Herfra kan man ændre den valgte type af parring Change action... (Synchronize, Echo og Contribute), og man kan skifte yderligere indstillinger Change options...

Herfra kan man også fra-/tilvælge undermapper Select subfolder.

Klikker man på Run på oversigtsbilledet, gennemfører SyncToy de oprettede parringer.