Google Apps

Få mest ud af Google
Her kommer en lille walkthrough til hvordan man kommer fra at anskaffe sig et domæne, til at have en lille hjemmeside, samt mail mv. færdig hos Google Apps samt en blog hos Blogger - så godt som gratis.

Vi tager udgangspunkt i en lille case, hvor vi vil købe domænet shawty.dk hos GratisDNS, og så foretage de nødvendige registreringer og indstillinger der skal til for at hjemmesiden mv. ligger klar.
 
Undervejs vil du modtage en masse automatiske mails. Gem dem alle til senere brug. De indholder bruger-id og -navne, adgangskoder og identifikationsnumre som senere skal bruges.Som antydet i navnet, er der tale om gratis DNS.
 
For dem der ikke lige ved hvad DNS er for noget kan det kort sammenlignes med en telefonbog hvor man kan se navnet på den et telefonnummer passer på. Navnet i telefonbogen er så dit domæne, og telefonnummeret er der hvor hjemmesiden med billeder mv. ligger.
 
Køb sker direkte fra hjemmesidens forside, http://web.gratisdns.dk, hvor man kan slå sit ønskede domænenavn op og i første omgang se om det er ledigt.
 
 
Efter klik på Søg! vises en liste over ledige muligheder.
 
 
 
I vores case var det shawty.dk vi ønskede at registrere, så vi klikker på knappen ud for denne mulighed.
 
Listen over mulige top-level domæner (de 2 eller 3 bogstaver efter det sidste punktum) er lang, og det kunne jo være at du i stedet ville have .com, og så klikker du bare på knappen ud for denne mulighed, hvis den er ledig.
 
På den første side der vises efter man vælger sit domæne, skal man udfylde mail og kontaktoplysninger mv. Det er vigtigt at du anfører en korrekt mailadresse, da senere skridt i købet er afhængig af mails som sendes til dig.
 
Det er ikke alle felter der skal udfyldes. Er du f.eks. privatperson, skal feltet ud for Firmanavn være blank. 
 
 
Ovenfor kan du se hvad jeg udfyldte.
 
Har du i forvejen et andet domænes DNS registretet hos GratisDNS kan du udfylde dit eksisterende brugernavn ud for: GratisDNS brugernavn.
 
Har du i forvejen et andet dansk domæne (hvis det er et .dk domæne du er ved at købe), kan du med fordel anføre dit eksisterende bruger-id til DK-Hostmaster ud for Registrant brugerid, så vil du kunne administrere dem under samme bruger-id.
 
Har du hverken en eksisterende GratisDNS konto eller DK Hostmaster bruger-id, skal disse felter ikke udfyldes.
 
De efterfølgende sider er betalingssider, som alle siger sig selv, så dem vil jeg ikke gennemgå. Til aller sidst vises en side som bekræftelse på at man har gennemført bestillingen.
 
 
Kort efter modtager man en mail med en kort bekræftelse af forudbetalingen.
 
Nogle minutter senere dukker endnu en mail op, med besked om at der nu er gjort klar til DNS, som man allerede nu kan begynde at indstille. Havde man ikke i forvejen en konto hos GratisDNS oplyses om brugernavn og adgangskode.
 
Bemærk, at domænet ikke virker endnu, det skal også først lige registreres hos DK-Hostmaster.
 
Mens vi venter på bekræftelsesmail fra DK Hostmaster og fakturaen fra GratisDNS kan vi foretage vores registreringer hos Google Apps, da vi herfra skal bruge en særlig URL til at bekræfte vores ejerskab af domænet.


Registrering af sit eget domæne til brug med Google Sites sker via Google Apps på hjemmesiden www.google.com/apps.
 
Vælg den gratis udgave (ikke den til virksomheder), og klik på den blå knap.
  
 
Ved det første trin skal du anføre at du er ejer og udfylde domænenavnet uden de 3 W'er foran og fortsæt.
 
 
Ved det andet trin skal ud udfylde dine kontaktoplysninger.
 
 
Ved det tredje og sidste trin skal du vælge en administrator-konto og en adgangskode. Det behøver ikke nødvendigvis at være webmaster.
 
 
Nu er vi så klar til at bekræfte ejerskabet til domænet. Klik på linket til bekræftelse heraf øverst på siden.
 
 
På den næste side væles C-NAME registrering, og den streng der vises ud for punkt 2 kopieres til udklipsholderen. Den skal vi bruge om lidt inde hos GratisDNS.
 
 
Klik på bekræft.
 
 
Man kan nu se, at Google afventer at man har foretaget de indstillinger af DNS som er krævet for bekræftelse af ejerskab til domænet.
 
Mens vi har gennemført ovenstående skulle der gerne være modtaget en mail fra DK Hostmaster og en endnu en mail fra GratisDNS med fakturaen.


Denne del af vejledningen gælder selvfølgelig kun, hvis du har købt et .dk domæne. Hvis det ikke er det, kan du springe ned til næste punkt om yderligere indstilling af DNS.
 
Lad os starte med mailen fra DK Hostmaster. 
 
I mailen får man oplyst, at domænet nu er reserveret, og at man skal bekræfte reservationen og aktivere domænet.
 
Længere nede i mailen er oplyst bruger-id og pinkode.
 
Log ind på www.dk-hostmaster.dk fra forsiden.
 
 
 
Så snart man er logget på Selvbetjening, bliver man mødt med en fremhævet meddelelse, om, at man har et domæne der skal aktiveres.
 
 
Klik på det anførte link og accepter vilkår mv. og klik på Videre.
 
 
Kontroller at kontaktoplysningerne er korrekt og fortsæt.
 
 
Marker ud for domænet og klik på Videre.
 
Så er vi færdige med DK-Hostmaster.


Nu skal vi foretage de nøvendige tilretninger af DNS indstillingerne.
 
Log ind på DNS Kontrolpanelet hos GratisDNS. Hvis du er ny bruger her, fik du brugernavn og adgangskode i en tidligere mail.
 
 
Hvis du ikke havde en brugerkonto i forvejen, har du sikkert fået tildelt en underlig sammensætning af tal og bagstaver. Både brugernavn og adgangskode kan ændres fra menu-knappen Bruger Setup.
 
 
 
Når du har ordnet det kan du fortsætte til Primær DNS.
 
 
Klik på Ændre DNS ud for domænenavnet.
 
Der vises nu en side med en forfærdelig masse muligheder som kan forekomme meget uoverskueligt.
 
Men tag det roligt, vi skal ikke pille ved så meget og jeg har lavet billeder af alt det der skal justeres.
 
 
Find den knap hvor der står Tilføj CNAME på og klik på den.
 
 
Her skal vi bruge den ejerskabs-bekræftelsesstreng som vi kopierede til udklipsholderen fra Google AppS længere oppe. Udfyld felterne på tilsvarende vis som i billedet ovenfor for dit domæne.
 
Gør tilsvarende for www, mail og blog, som vist nedenfor. Husk ghs foran google.com, for disse.
 
 
Bemærk, at for bekræftelses-strengen, skal der ikke stå ghs foran google.com.
 
Google Sites accepterer desværre ikke nøgne domænadresser (f.eks. domæneadresse uden 3 W'er foran). Det var derfor vi også oprettede CNAME til vores domæne med www foran.
 
Derfor skal vi sikre os, at dem der skriver vores demænenavn uden www foran ikke lades i stikken.
 
 
Find en knap hvor der står Tilføj URL forward på, og klikke på den.
 
 
Udfyld felterne tilsvarende for dit domæne, som ovenfor.´
 
Så er vi færdige med hjemmeside-delen, og mangler kun mail-delen.
 
 
Find knappen hvor der for Tilføj MX på og klik på den.
 
 
Udfyld felterne tilsvarende for dit domæne, som ovenfor.
 
Gentag, så du har alle nedenstående 7 MX records tilføjet.
 

MX-serverens adresse

Prioritet
ASPMX.L.GOOGLE.COM 10
ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM 20
ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM 20
ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM 30
ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM 30
ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM 30
ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM 30
 
Så er vi færdige med DNS indstillingerne.


Hvis du ikke har prøvet det før, skulle ovenstående gerne have taget en masse tid, så Google Apps i mellemtiden har godkendt dit ejerskab.
 
Hvis ikke, så vent lidt med at fortsætte.
 
Log ind på Google Apps (hvis du ikke kan finde vej, er der et link i en af de mails du har modtaget fra Google).
 
Du vil nu se at alle tjenester er aktiverede, bortset fra E-mail.
 
 
Klik på Aktiver e-mail. På siden der vises ruller du blot ned til bunden og klikker på:
 
 
Nu skal vi så oprette et site og angive www.shawty.dk som dens webadresse.
 
 
Klik på det grønne link under Websteder. Der åbnes nu en side i et nyt vindue.
 
 
Her klikker du på den store blå knap.
 
 
Vælg layout mv.
 
OBS: Noter dig den webadresse sitet har inden vi kan koblet det sammen med www.shawty.dk.
 
Husk at sætte hak ud for offentliggørelse, ellers kan ingen ud over dig se hjemmesiden, og klik på den store blå knap nederst.
 
Så skal vi tilbage til Google Apps Betjeningspanelet.
 
 
Denne gang skal du klikke på det blå link til Websteder.
 
 
På den næste side, skift til fanen Webadresseoversigt og derefter klik på Tilføj en ny webadresse.
 

Udfyld felterne så de svarer til dit domæne.

OBS: Det øverste felt skal mache webadressen vi noterede os længere oppe i denne vejledning.
 
På siden der vises derefter ruller du blot ned til bunden og klikker på:
 
 
Tillykke, så skulle din hjemmeside virke. Så er det bare at gå i gang med Google Sites og finde ud af de muligheder der er.
 
Mail burde også være aktiveret nu, så vi kan koble webadressen mail.shawty.dk op som logind side.
 
 
Klik på det blå link til E-mail.
 
 
Klik på Skift webadresse.
 
 
Ændre webadressen til mail.shawty.dk og fortsæt. På siden der vises derefter ruller du blot ned til bunden og klikker på:
 


Til sidst skal vi så have vores blog op og køre.
 
Selvom man skulle mene, at den konto man lige har oprettet hos Google Apps er en Google konto, kan man ikke bare logge ind med sin nye smarte mailadresse. Man skal først lige registrere den som en Google konto.
 
 
Klik på den store orange knap: Opret blog.
 
På den efterfølgende side kan man så vælge at bruge sin nye smarte mailadresse.
 
 
Udfyld felterne med dine ønskede indstillinger.
 
 
Husk, at din Blog-adresse ikke er helt så vigtig her, da vi jo senere skal ændre den til vores eget domæne.
 
Fortsæt med opsætningen og valg af design mv.
 
 
Når du er færdig skifter du til fanen Indstillinger, og der underfanen Udgivelse.
 
 
Skift til avancerede indstillinger (linket nederst til højre), og der at du allerede ejer et domæne som du vil benytte.
 
 
Udfyld felterne, tilsvarende for dit domæne. Og så er vi færdige.
 
God fornøjelse.
Comments